Stichting Vrienden van de Burg

biedt financiële steun aan projecten van Stichting de Brug. Zo kan De Brug meer én betere zorg bieden aan mensen met een verslaving in de gemeente Katwijk.

Steun de Brug

Beleidsplan Stichting Vrienden van de Brug


Het doel van de Stichting Vrienden van Barnabas is het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van het opvangen van verslaafden in de gemeente Katwijk. Het beleid van de stichting is dit doel te bereiken door:

Het werven van giften.

De giften ter beschikking te stellen aan de stichting de Brug MiddenNederland te Katwijk op grond van een fonds werving overeenkomst.

Doelstelling Stichting Vrienden van de Brug


Het doel van de Stichting Vrienden van de Brug is het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van het opvangen van verslaafden in de gemeente Katwijk. Dit doet de stichting door middel van het werven van giften. De giften worden ter beschikking gesteld aan de stichting De Brug MiddenNederland te Katwijk. Het doel van deze stichting is:

Geef

We ondersteunen

Het verlenen van deskundige hulp en verschaffen van informatie en advies gericht op de ouders van de doelgroepen genoemd onder a.

Het ontwikkelen en opbouwen van een netwerk van vrijwillige hulpverleners ten dienste van de stichting.

Het geven van trainingen en cursussen voor het verlenen van hulp binnen het doel van de stichting.

Het verrichten van al datgene wat met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt, of daarvoor, naar het oordeel van het bestuur bevorderlijk kan zijn.

Bestuurders


Graag stellen we aan u voor

Contact

Ik wil contact